دهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  زمان برگزاری همایش
-10 -2 -24 شروع
روز ساعت دقیقه
-9 -2 -24 پایان
روز ساعت دقیقه
 
 

با توجه به برگزاری موفق 9 دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز قلب و عروق شهید رجایی با توجه به وظیفه خود  دهمین سمینار سالیانه با عنوان مذکور را در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار می کند. در این همایش متخصصان و صاحبین تجربه  از اقصی نقاط کشور حضور خواهند داشت.

Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center