یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  زمان برگزاری همایش
112 18 34 شروع
روز ساعت دقیقه
113 18 34 پایان
روز ساعت دقیقه
 
 

با توجه به برگزاری موفق 10 دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز قلب و عروق شهید رجایی با توجه به وظیفه خود  دهمین سمینار سالیانه با عنوان مذکور را در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار می کند. در این همایش متخصصان و صاحبین تجربه  از اقصی نقاط کشور حضور خواهند داشت.

Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center