یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  مهلت ثبت نام
-69 -7 -27 شروع
روز ساعت دقیقه
42 18 33 پایان
روز ساعت دقیقه
 
  زمان برگزاری همایش
48 18 33 شروع
روز ساعت دقیقه
49 18 33 پایان
روز ساعت دقیقه
 
 

با توجه به برگزاری موفق 10 دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز قلب و عروق شهید رجایی با توجه به وظیفه خود  دهمین سمینار سالیانه با عنوان مذکور را در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار می کند. در این همایش متخصصان و صاحبین تجربه  از اقصی نقاط کشور حضور خواهند داشت.

Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center